• Miesięczny koszt opieki wynosi 650 zł.

 • Pakiety godzin adaptacyjnych:

 • 60h/miesiąc: 350
 • 80h/miesiąc: 400
 • 100h/miesiąc: 450

 • Wpisowe wynosi 0 zł.

 • Koszt ubezpieczenia wynosi 0 zł.

 • Każda dodatkowo rozpoczęta godzina wynosi 30 zł.

 • Rozpoczynając opiekę w trakcie miesiąca opłata jest proporcjonalna do liczy dni opieki (dni robocze).

 • Rezygnując w trakcie trwającego miesiąca koszt opieki naliczany jest w wysokości kosztu ponoszonego za cały miesiąc.

 • Rodzic zawieszając opiekę na określoną liczbę dni, po uprzednim zawiadomieniu Kadry, uiszcza opłatę pomniejszoną o koszt tychże dni (dni roboczych).

 • Rodzic decydując się na okres aklimatyzacji dziecka, tj. opiekę w pomniejszonej liczbie godzin, uiszcza kwotę ustaloną indywidualnie, zależną od dni i ilości godzin opieki.