• W związku z dofinansowaniem unijnym w ramach projektu EFS „Kielce – miasto aktywnych rodziców”, miesięczny koszt opieki w Klubie „Złote rybki” to tylko 184 zł / miesiąc. Opłata za wyżywienie dziecka to tylko 2 zł/dzień.

    Rodzice dzieci objętych opieką w Klubie, wpłacają opłatę za korzystanie z Klubu w kwocie 920 zł (1000 zł – 80 zł dofinansowania z programu Maluch+) oraz opłatę za wyżywienie w kwocie 10 zł / dzień. Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty rodzica, wypłacamy refundację ze środków EFS w wysokości 80% poniesionych opłat. Szczegółowe zasady opłat i refundacji, są określone w umowie, którą zawieramy przed objęciem dziecka opieką w Klubie.


  • Wpisowe wynosi 0 zł.

  • Koszt ubezpieczenia wynosi 0 zł.

  • Każda dodatkowo rozpoczęta godzina wynosi 30 zł.

  • Rozpoczynając opiekę w trakcie miesiąca opłata jest proporcjonalna do liczy dni opieki (dni robocze).

  • Rezygnując w trakcie trwającego miesiąca koszt opieki naliczany jest w wysokości kosztu ponoszonego za cały miesiąc.

 

PROGRAM MALUCH+ 2021

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W KLUBIE DZIECIĘCYM

 

Klub dziecięcy ,,Złote rybki” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Maluch+2021 w wysokości 80 zł/miesiąc. Każde dziecko, korzystające z opieki w Klubie w roku kalendarzowym 2021, będzie mieć comiesięcznie obniżaną opłatę za opiekę o kwotę dofinansowania.

Wartość dofinansowania: 23 040,00 zł

Całkowita wartość zadania: 28 800,00 zł