• Miesięczny koszt opieki u dziennego opiekuna wynosi 650 zł.

  • Wpisowe wynosi 0 zł.

  • Koszt ubezpieczenia wynosi 0 zł.

  • Każda dodatkowo rozpoczęta godzina wynosi 30 zł.

  • Rozpoczynając opiekę w trakcie miesiąca opłata jest proporcjonalna do liczy dni opieki (dni robocze).

  • Rezygnując w trakcie trwającego miesiąca koszt opieki naliczany jest w wysokości kosztu ponoszonego za cały miesiąc.

  • Rodzic zawieszając opiekę na określoną liczbę dni, po uprzednim zawiadomieniu Kadry, uiszcza opłatę pomniejszoną o koszt tychże dni (dni roboczych).

  • Rodzic decydując się na okres aklimatyzacji dziecka, tj. opiekę w pomniejszonej liczbie godzin, uiszcza kwotę ustaloną indywidualnie, zależną od dni i ilości godzin opieki.