W tym miejscu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat tego, kim jest dzienny opiekun oraz w jaki sposób i w jakich warunkach odbywa się opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, świadczona przez tą osobę. Postaramy się przybliżyć Państwu  informacje na temat charakteru pracy dziennego opiekuna, jej specyfiki i zadań jakie stoją przed kandydatem. Prezentujemy wykaz obowiązków jakie ciążą tak na rodzicach, jak i opiekunach oraz organizatorach tejże opieki, a także wymagania jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko .

Bardzo zachęcamy do zapoznania się  z informacjami dotyczącymi lokalizacji punktów dziennej opieki oraz kosztów opieki. Zamieściliśmy również odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania przez rodziców naszych podopiecznych. Bardzo ważne jest bowiem, aby zarówno kandydaci na dziennych opiekunów, jak i rodzice, którzy poszukują opieki dla swoich dzieci, bardzo dobrze zrozumieli zasady realizacji opieki przez dziennych opiekunów.