Informujemy, że Klub został zamknięty z dniem 31.08.2022 roku.

 

Zapraszamy do nowootwartego klubu dziecięcego ,,Złote rybki” !!!

Klub mieści się w Kielcach na ulicy Złotej 15/U4.

Przyjmujemy dzieci w wieku 1-3.

Klub dziecięcy „Złote rybki” oferuje:

dzienną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w domowej atmosferze w grupach maksymalnie 5 – 8-osobowych,

profesjonalną kadrę z odpowiednim doświadczeniem i przeszkoleniem (w tym co 2 lata aktualizowane szkolenie z pierwszej pomocy),

lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe klubu dziecięcego oraz dostosowany do wymogów sprawowania opieki nad dziećmi,

wyposażenie i zabawki posiadające odpowiednie atesty, wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz certyfikaty (w tym oznakowanie CE),

naukę samodzielności dostosowaną do wieku dzieci (w tym samodzielne spożywanie posiłków czy dbanie o higienę osobistą),

zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dla dzieci, w tym m.in.: warsztaty plastyczne, muzyczno-ruchowe, logopedyczne, językowe (język polski i angielski), jak również kształcenie narządów zmysłów,

materiały plastyczne i edukacyjne potrzebne do zajęć,

spacery,

wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową, zgodne z wymaganiami dla grupy wiekowej dzieci wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej (opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. Med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.)).

 

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30,

oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Więcej informacji po podanymi danymi kontaktowymi.