Dzienny opiekun Rodzice Organizator opieki
 • Zapewnienie opieki nad dziećmi
 • Organizacja zabaw i zajęć rozwijających
 • Wyżywienie dzieci (z wykorzystaniem posiłków dostarczonych przez rodziców)
 • Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne
 • Utrzymanie czystości w miejscu sprawowania opieki nad dziećmi
 • Współpraca z rodzicami w zakresie opieki nad dziećmi
 • Dowożenie dzieci  do miejsca sprawowania opieki
 • Zapewnienie wyżywienia dla dziecka na czas sprawowania opieki  przez dziennego opiekuna
 • Zakup indywidualnych środków higienicznych (pieluchy, chusteczki nawilżone, kremy, podkłady, ręczniczek do rąk)
 • Comiesięczne wpłaty za opiekę
 • Zapewnienie wyposażenia, materiałów, zabawek i pomocy dydaktycznych potrzebnych do sprawowania opieki
 • Zatrudnienie dziennych opiekunów i finansowanie ich wynagrodzeń (środki z Maluch +, wpłaty rodziców)
 • Nadzór nad działalnością dziennych opiekunów
 • Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia OC dziennych opiekunów oraz kosztów badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Sfinansowanie środków czystości dla dziennych opiekunów