W tym miejscu chcemy Państwu przedstawić główne założenia projektu. Ma on na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Pozwoli to kobietom sprawującym opiekę nad dzieckiem na powrót na rynek pracy lub podjęcie aktywności zawodowej.

Instytucja dziennego opiekuna jest szczególnie atrakcyjna w rejonach, gdzie nie istnieje żadna zorganizowana forma opieki nad dziećmi do lat 3 (brak żłobków lub klubów dziecięcych) oraz dla osób, które nie są w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie niani.

W kolejnych zakładkach mogą znaleźć Państwo informację na temat tego kto może skorzystać z projektu i jak się do niego zgłosić.