Pierwszym etapem projektu będzie zebranie i weryfikacja zgłoszeń od uczestników (zarówno rodziców i dzieci, jak i kandydatów na opiekunów).

Następnie kandydat na dziennego opiekuna, wstępnie zakwalifikowany do projektu jest zobowiązany do odbycia 160-godzinnego szkolenia lub, jeśli taka osoba posiada odpowiednie wykształcenie, ale nie pracowała z dziećmi do lat trzech bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun jest zobowiązana do odbycia 40 – godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. Z obowiązku odbycia szkolenia zwolnione będą osoby, które ukończyły już takie szkolenie lub bezpośrednio przez zatrudnieniem jako dzienny opiekun będą w stanie wykazać, że zawodowo zajmowały się opieką nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W dalszej kolejności zostaną podpisane umowy z opiekunami, rodzicami oraz rozpoczęcie funkcjonowania miejsc opieki. Miejsca opieki będą objęte bieżącym nadzorem ze strony realizatora projektu. Aby wspierać proces opieki i rozwoju dzieci zostanie zatrudniony specjalista – pedagog/psycholog dziecięcy, który będzie odwiedzał opiekunów, konsultował sposób opieki i rozwój dzieci.

Realizator projektu zakupi i przekaże dziennym opiekunom wyposażenie niezbędne do sprawowania opieki (np. łóżeczka, pościel, stoliczki, krzesełka, krzesło do karmienia, bramki zabezpieczające, pomoce dydaktyczne, zabawki, materiały do zajęć plastycznych itp). Zakres zakupów będzie uzależniony od potrzeb dzieci i wyposażenia, jakim dzienny opiekun już dysponuje i będzie ustalany indywidualnie z każdym z dziennych opiekunów.

Opiekunowie będą zatrudnieni na podstawie umów zleceń – ich wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach środków projektowych. Równocześnie rodzice będą zobowiązani, aby ponosić częściową odpłatność (ok 180 zł / miesiąc) za objęcie swojego dziecka opieką. Realizator projektu opłaci ubezpieczenie OC dziennych opiekunów oraz badania sanitarno – epidemiologiczne.

Jeszcze raz podkreślamy, że warunkiem uruchomienia punktu dziennej opieki jest znalezienie opiekuna oraz minimum 3 dzieci w odległości pozwalającej na codzienny dowóz dzieci.